Uživatel: Host
Přihlásit
  Historie  
Sportovního centra dětí a mládeže Hanácké oblasti od svého ustanovení v r. 2002 do listopadu 2011 fungovala pod hlavičkou zřizovatele Olomouckého krajského sdružení ČSTV (od r. 2012 Olomoucké krajské organizace ČSTV). V letech 2012-15 zajištovalo tréninkovou přípravu žactva a dorostu v rámci projektů SCM a SCD občanského sdružení „Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti“. Od r. 2015 také zajišťovalo fungování Tréninkového střediska mládeže Haná v rámci nově zřízeného celostátního systému tréninku mládeže v rámci Českého svazu orientačních sportů (ČSOS). Od r. 2016 organizace tréninkové činnosti dětí a mládeže podobně jako ostatní aktivity v Hanácké oblasti postupně přešly pod hlavičku Olomouckého krajského svazu OB jako pobočného spolku ČSOS.


Cíle Tréninkového střediska mládeže (TSM)
Podpora vrcholové sportovní činnosti talentovaných dorosteneckých závodníků v orientačním běhu ve věku 15-18 let zařazených do TSM:
- Podporou účasti a organizací tréninkových táborů na vrcholové úrovni
- Podpora účasti členů TSM Haná na akcích pořádaných na celostátní úrovni pro členy všech TSM v orientačním běhu v ČR
- Specifická příprava a zajištění časti na vrcholných závodech, zejména Mistrovství ČR v orientačním běhu v závodech jednotlivců, štafet a družstev


Cíle Sportovního centra mládeže (SCM)
Zabezpečení tréninkové péče nejtalentovanějším jedincům v rámci Hanácké oblasti ve věku 15-18 let a podmínek jejich dalšího výkonnostního růstu:
- Podpora systému pravidelné a trvalé práce s talentovanou mládeží
- Poskytnutí odpovídajících tréninkových možností talentovaným jedinců z oddílů bez příslušného trenérského a metodického zázemí
- Výchova talentované mládeže podporou vytváření správných tréninkových a závodních návyků


Cíle Sportovního centra dětí (SCD)
Dlouhodobé a systematické zabezpečení tréninkové péče a podmínek talentovaným jedincům v Hanácké oblasti ve věku 11-14 let:
- Vytvoření dobře fungujícího kolektivu dětí, pro které bude účast na závodech a soustředěních velkou motivací ke zdravému životnímu stylu
- Výchova talentovaných dětí podporou vytváření správných tréninkových a závodních návyků
- Poskytnutí odpovídajících tréninkových možností talentovaným jedincům z oddílů bez příslušného trenérského a metodického zázemí
- Koordinace celoročního působení osobních a oddílových trenérů v Olomouckém kraji