Uživatel: Host
Přihlásit


Poděkování za finanční příspěvek


motto: Kdo něco chce - tak pro to musí něco dělat - teprve potom to bude mít
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Skip Navigation LinksKe staženi:  Rozpis   Prihlaska

 

Přebor škol v orientačním běhu

ROZPIS

Krajské finále 2011/2012

Olomoucký kraj

Datum středa 16. května 2012
Zařazení postupový závod do celostátního finále
Pořadatel SK SKI-OB Šternberk ve spolupráci s DDM Šternberk a Vebr SPORT
Centrum Dům dětí a mládeže Šternberk, Opavská 14
GPS N 49° 43.64137', E 17° 18.14185'
Účast Jedná se o soutěž školních družstev.
V družstvu školy může startovat v každé kategorii libovolný počet závodníků. Do hodnocení škol však bude započítáno pouze 5 závodníků dané školy. Těchto 5 závodníků označte v soupisce.
Krajského kola se může zúčastnit (a bude i hodnocena) každá škola, bez ohledu na to, zdali se zúčastnila okresního kola.
Každé družstvo vede 1 vedoucí starší 18let pověřený ředitelstvím příslušné školy.
Kategorie DI (D3)
nejmladší děti (děvčata)
1. – 3. ročník ZŠ, rok narození 2005 – 2002 jednoduchá trať po fáborcích
DII (D5)
starší děti (děvčata)
4. – 5. ročník ZŠ, rok narození 2002, 2001, 2000
DIII (D7)
mladší žactvo (děvčata)
6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2000, 1999, 1998 (prima, sekunda víceletých gymnázií)
DIV (D9)
starší žactvo (děvčata)
8. – 9. ročník, rok narození 1998, 1997, 1996 (tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií)
DV (DS)
studenti (děvčata)
1. – 4. ročník středních škol, rok narození 1992 až 1996 kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií
     
HI (H3)
nejmladší děti (hoši)
1. – 3. ročník ZŠ, rok narození 2005 – 2002 jednoduchá trať po fáborcích
HII (H5)
mladší děti (hoši)
4. – 5. ročník ZŠ, rok narození 2002, 2001, 2000
HIII (H7)
mladší žactvo (hoši)
6. – 7. ročník ZŠ, rok narození 2000, 1999, 1998 (prima, sekunda víceletých gymnázií)
HIV (H9)
starší žactvo (hoši)
8. – 9. ročník, rok narození 1998, 1997, 1996 (tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií)
HV (HS)
studenti (hoši)
1. – 4. ročník středních škol, rok narození 1992 až 1996 kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií
V každé jednotlivé kategorii mohou startovat:
a) žáci příslušného ročníku
b) žáci příslušného roku narození
přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně!
Hodnocení Do soutěže družstev ve všech kategoriích bodují vždy dva nejlepší závodníci! Body se přidělují podle počtu zúčastněných družstev x 2! (Znamená to, že v případě 12 družstev se prvnímu v kategorii přidělí 24 bodů a dalšímu o bod méně.) Další závodníci družstva, kteří již nebodují, body neberou, ale ani body neumořují. Je zaručeno, že každému družstvu budou přiděleny body!

Pravidla Přeboru škol najdete na stránce Komise rozvoje orientačního běhu
http://www.obrozvoj.cz/Pages/PreborSkol/Pravidla.aspx

Body do soutěže družstev se sčítají:
- v kategorii DI, HI (D3, H3) - bez postupu do celorepublikového finále
- v kategorii DII, HII (D5, H5) - bez postupu do celorepublikového finále
- v kategorii DIII, HIII + DIV, HIV (D7, H7 + D9, H9) - do celorepublikového finále postupují dvě školy s nejvyšším součtem bodů
- v kategorii DV, HV (DS, HS) - do celorepublikového finále postupuje jedna škola s nejvyšším součtem bodů
Přihlášky do 10.5.2012 e-mailem na adresu: skyvova@volny.cz, přihláška e-mailem je platná až po obdržení potvrzující odpovědi.
Důrazně Vás žádáme o vyplnění a potvrzení přihlášky do přiloženého formuláře a to pro každou kategorii zvlášť a předložení při prezentaci. Děkujeme!
Informace Kristýna Skyvová, 731321360
Webová stránka závodu http://www.obste.cz/Pages/Zavody/120516/Default.aspx
Komise rozvoje OB http://www.obrozvoj.cz/Pages/PreborSkol/PreborSkol.aspx
Start 00 11:30 hod
Prezenatace Na shromaždišti: 16.5.2012 od 9.30 do 11.00
Mapa Šternberský kopec, měřítko 1:10000, ekvidistance 5 m, revize duben 2012
Terén Les s množstvím komunikací, místy s podrostem a větším převýšením
Ražení Elektronické, Sportident, čipy lze zapůjčit, požadavky uveďte v přihlášce, při ztrátě vypůjčeného čipu bude vybírán poplatek 600,- Kč
Vzdálenosti centrum – start: 500 m
centrum – cíl: 500 m
Vyhlášení Výsledky budou vyhlášeny ve všech kategoriích po skončení závodu. Nejlepší 3 závodníci v každé kategorii a vítězná družstva obdrží drobné ceny.
Předpis Závodí se podle pravidel OB a pravidel přeboru škol v OB.
Upozornění Za zdravotní stav závodníků zodpovídá vysílající složka.
Provoz na místních komunikacích nebude v průběhu závodu omezován.
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.
     
  ředitel Kristýna Skyvová
  hlavní rozhodčí Petr Hynek
  stavitel tratí Petr Skyva

 

Počet přístupů
Celkem: 804983
Týden: 5378